Polityka Prywatności RODO

§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.fikolek.eu (dalej: Serwis) jest FIKOŁEK - AKADEMIA ZDROWIA JACEK BŁASZCZYK, dalej: AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK  (NIP: 6422181056), która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000),  ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 2. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a AKADEMIĄ ZDROWIA FIKOŁEK, oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 4. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 5. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 6. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu odwołania zgody w wypadku, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administartorem danych osobowych za pośrednictwem adresu gosia@fikolek.eu

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od AKADEMII ZDROWIA FIKOŁEK.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych należy zgłaszać na adres gosia@fikolek.eu

§ 3.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem jak również prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania i przeniesienia. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu kontaktowym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu gosia@fikolek.eu

§ 4.
Warunki techniczne

 1. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. AKADEMIA ZDROWIA FIKOŁEK zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie serwisu.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej  Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, należy przesłać informację na adres gosia@fikolek.eu
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00110.14MB
Environment Setup0.00010.08MB
System Initialization0.00010.03MB
Controller Setup0.01110.43MB
Controller Execution0.00410.02MB
Total Execution0.01610.64MB
QueriesTimeRows
SELECT * FROM (`mmp_categories`) WHERE `trash` = 0 ORDER BY `priority` ASC0.00122
SELECT * FROM (`mmp_site_config`) ORDER BY `id` ASC0.00116
SELECT * FROM (`mmp_recommended`) WHERE `hidden` = 0 ORDER BY `date` DESC0.00114
SELECT `mmp_pages`.*, `mmp_categories`.`plugin`, `mmp_categories`.`subpage`, `mmp_categories`.`name_pl`, `mmp_categories`.`name_en`, `mmp_categories`.`name_de`, `mmp_categories`.`name_cz`, `mmp_categories`.`icon`, `mmp_categories`.`banner`, `mmp_categories`.`parent`, `mmp_galleries`.`name` AS `gallery_title`, `mmp_movies`.`movie_file`, `mmp_movies`.`movie_title`, `mmp_movies`.`movie_text` FROM (`mmp_pages`) LEFT JOIN `mmp_categories` ON (`mmp_categories`.`id` = `mmp_pages`.`id`) LEFT JOIN `mmp_galleries` ON (`mmp_galleries`.`id` = `mmp_pages`.`gallery`) LEFT JOIN `mmp_movies` ON (`mmp_movies`.`id` = `mmp_pages`.`movie`) WHERE `mmp_categories`.`id` = 210.0011
SELECT * FROM (`mmp_categories`) WHERE `id` = 210.0011
SELECT `mmp_pages`.*, `mmp_categories`.`plugin`, `mmp_categories`.`subpage`, `mmp_categories`.`name_pl`, `mmp_categories`.`name_en`, `mmp_categories`.`name_de`, `mmp_categories`.`name_cz`, `mmp_categories`.`icon`, `mmp_categories`.`banner`, `mmp_categories`.`parent`, `mmp_galleries`.`name` AS `gallery_title`, `mmp_movies`.`movie_file`, `mmp_movies`.`movie_title`, `mmp_movies`.`movie_text` FROM (`mmp_pages`) LEFT JOIN `mmp_categories` ON (`mmp_categories`.`id` = `mmp_pages`.`id`) LEFT JOIN `mmp_galleries` ON (`mmp_galleries`.`id` = `mmp_pages`.`gallery`) LEFT JOIN `mmp_movies` ON (`mmp_movies`.`id` = `mmp_pages`.`movie`) WHERE `mmp_categories`.`id` = 210.0011
Total: 60.00655
SessionValue
session_id05a8b83f0d4b934a2a480e8637cbe93b
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.238.121.7
last_activity1721393215

Profiler executed in 0.000s